سه شنبه ۱۲ مهر, ۱۴۰۱

      پایگاه خبری کانون خدمت رضوی منطقه  10 تهران

آخرین اخبار :

نذورات حرم مطهر
شماره کارت : ۲۸۸۱-۵۷۹۵-۳۳۷۶-۶۱۰۴     شماره شباء : IR780120020000008130221281

شناسه واریز وجوهات به نیت نذورات حرم مطهر رضوی  : ۸۰۱۰۱۱۰۲۰۰۱۴۴

 

در صورت نذر نیابتی نام مرحوم را وارد نمایید .

نذورات حرم مطهر
شماره کارت : ۲۸۸۱-۵۷۹۵-۳۳۷۶-۶۱۰۴     شماره شباء : IR780120020000008130221281

شناسه واریز وجوهات به نیت نذورات زیارت اولی ها  : ۸۰۱۰۱۱۰۶۰۱۱۵۷

در صورت نذر نیابتی نام مرحوم را وارد نمایید .

 

نذورات حرم مطهر
شماره کارت : ۲۸۸۱-۵۷۹۵-۳۳۷۶-۶۱۰۴     شماره شباء : IR780120020000008130221281

شناسه واریز وجوهات به نیت نذورات درمان و سلامت  : ۸۰۱۰۱۱۰۳۰۰۱۸۵

در صورت نذر نیابتی نام مرحوم را وارد نمایید .

 

نذورات حرم مطهر
شماره کارت : ۲۸۸۱-۵۷۹۵-۳۳۷۶-۶۱۰۴     شماره شباء : IR780120020000008130221281

شناسه واریز وجوهات به نیت نذورات عقیقه  : ۸۰۱۰۱۱۰۹۰۱۱۸۱

نذورات حرم مطهر
شماره کارت : ۲۸۸۱-۵۷۹۵-۳۳۷۶-۶۱۰۴     شماره شباء : IR780120020000008130221281

شناسه واریز وجوهات به نیت نذورات کمک به ایتام  : ۸۰۱۰۱۱۰۶۰۲۱۰۵

در صورت نذر نیابتی نام مرحوم را وارد نمایید .

نذورات حرم مطهر
شماره کارت : ۲۸۸۱-۵۷۹۵-۳۳۷۶-۶۱۰۴     شماره شباء : IR780120020000008130221281

شناسه واریز وجوهات به نیت نذورات فرهنگی  : ۸۰۱۰۱۱۰۵۰۰۱۶۸

در صورت نذر نیابتی نام مرحوم را وارد نمایید .

نذورات حرم مطهر
شماره کارت : ۲۸۸۱-۵۷۹۵-۳۳۷۶-۶۱۰۴     شماره شباء : IR780120020000008130221281

شناسه واریز وجوهات به نیت نذورات فرهنگی  : ۸۰۱۰۱۱۰۱۰۰۱۰۳

در صورت نذر نیابتی نام مرحوم را وارد نمایید .

آدرس دسترسی

خیابان قزوین، دوراهی قپان، خیابان شهید بنکدار، مجتمع فرهنگی شهید غنی پور، دفتر کانون خدمت رضوی منطقه ۱۰

تمام حقوق این وبگاه متعلق به آستان قدس رضوی ( کانون خدمت رضوی منطقه 10 استان تهران ) می باشد . طراحی شده توسط NETK.IR